Abdication of the Geniuses Abdication of the Geniuses

Abdication of the Geniuses

Festival 2022, curated by Julius Valve, Oksasenkatu 11 Gallery and Maunulatalo

Abdication of the Geniuses

Otober 29-30, 2022

Abdication of the Geniuses 29 - 30.10.2022 is a Multidisciplinary Art Festival held at Oksasenkatu 11 -gallery and Maunulatalo culture centre, Helsinki.

The two-day festival shows, exhibits, envisions and converses interpretations of contemporary life. The artist-run festival exhibits performances, dance, video art, film, sound art, and experimental music.

Nykytaide kriittisenä välineenä todellisuuden tutkimiseen Narrating WAR kutsuu katsojaa pohtimaan tiedostetun ja tiedostomattoman suhdetta ihmiskunnan jaetussa historiassa. Performatiivisessa lausunnassa luetellaan kattava lista sotia, taisteluita, ryöstöjä, piirityksiä, kapinoita, vallankumouksia ja pommituksia 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja päättyen nykypäivään. Ihmisolennot näyttäytyvät jatkuvana väkivaltan ja konfliktin historiana.

Ali Akbar Mehta on transmedian kanssa työskentelevä taiteilija, kuraattori, tutkija ja kirjoittaja. Mehtan tutkimuspohjaisesti rakentuva taiteellinen praktiikka tuottaa immersiivisiä ja interaktiivisia arkistoja, joissa hän kartoittaa tietoa moninäkökulmaisesti väkivallasta, konliktista ja traumasta. Tutkimalla konfliktialueita sekä hallitsevien voimarakenteiden narratiiveja Mehta tuo esiin unohdettuja kehoja, hävinneitä verkostoja, kadotettua dataa ja huomioimatta jätettyjä ympäristöjä. Taiteessaan Mehta kysyy, voiko taiteellinen mielikuvitus vaikuttaa politiikan, väkivalllan ja oikeudemukaisuuden käsityksiin?